சுனாமி பேரழிவின் பின்-ஈழம்

Friday, December 31, 2004

ஈழத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான உதவி-இங்கிலாந்து

யாழ் பரியோவான் கல்லூரி, சுண்டுக்குக்குளி மகளிர் கல்லூரி ஆகியவை (பிரித்தானியாவிலே இருப்பவர்களுக்கு) விடுத்திருக்கும் வேண்டுகோள்

http://www.csjppa-uk.org/

http://www.stjohnscollegejaffna.com

............................................................................

ரி.ரி.என்
...........................................................................

Thursday, December 30, 2004

THE COUNTRY NEEDS YOU!

Medicine

ANTIBIOTICS

Amoxicillin Capsules - 250mg

Amoxicillin Syrup - 125ml

Erythromycin Tablets - 250mg

Erythromycin Syrup - 1250ml

Cortrim Tablets (adult)

Cortrim SyrupMetranidazol

ORAL HYDRATION - Jeewani

Piriton Expectorant - 100ml

Salbutamol Tablets - 2mg

Salbutamol Syrup - 125ml

ANALGESICS

Paracetamol Tablet

Paracetamol Syrup

Ibuprofen

Ciprofloxacin Tablets

Primaquine Tablets

Chloroquine Tablets

Beta dine Solution

Gauze Bandages

Sterile Gauze Packs

Rolls of Plaster

Soframycine Cream

Water Bowsers

Mosquito Nets

Feeding Cups & Bottles

New Undergarments

Mosquito Coils

Cooking Utensils

Sleeping Bags

Mats

Pillows

Bed Spreads

Blankets

Baby Items

Metranidazol Tablets -

Jeewani

Piriton Expectorant

Salbutamol Tablets / Syrup

Paracetamol Tablet/ Syrup

Ibuprofen Tablets

Soframycin Cream

3 CC / 2.5 Syringes

Surgical Mask / Gloves


Urgent Need for Nurses

TRO Provides Relief To Tsunami Victims:Urgent Need for Nurses

[TamilNet, December 30, 2004 11:20 GMT]

Tamil Rehabilitation Organization (TRO), a non-governmental organization from Sri Lanka, has fully geared its administrative machinery to provide relief assistance to victims of all communities - Tamils, Muslims and Sinhalese - in the northeast province. Nearly twenty thousand died and about five hundred thousand were displaced in Sunday's tsunami.
TRO has allocated 12 million rupees for the immediate relief provision to the region and deployed more than three hundred volunteers to provide assistance to the victims. Tsunami has taken its death toll with TRO too; they lost seven of its 84 volunteers in Trincomalee district. They were deployed for relief work during flood in the Eachchilampathu division.

“TRO has dispatched 18 trucks with relief materials from Colombo to North East since the devastation struck the island,” said on Wednesday Mr. C. Pararajasingham who works for the TRO Colombo office.

Three trucks fully packed with relief materials were sent to Batticaloa, four to Amparai district, four to Trincomalee, three to Vadamardchi East, and three to Mullaitivu. In Matakulia trucks were loaded with rice, dhal, sugar, salt, chick peas, milk powder, biscuits, candles, mats, clothes, baby feeding bottles, cups, plates and bags, and more.

TRO has to transport goods by boat in Amparai as access routes remain blocked. Roads and bridges are damaged and tractors have to be used to transport aid to the affected regions. Now the next task for TRO is to find nurses to accompany doctors in the field.

Help also comes from abroad. In San Francisco a group of doctors - Tamil expatriates raised over USD 150 000 to buy supplies. One from the group was at the time of disaster in Colombo and he could buy medicines for USD 80 000 to fill ten trucks that were sent later to the northeast region through TRO.

சக்தி உதவித் திட்டம்

மகாராஜா நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த சக்தி வானொலி/தொலைக்காட்சியும் சகோதர நிறுவனங்களும் இணைந்து உதவித்திட்டமொன்றை நடைமுறைப் படுத்துகிறார்கள்.
இந்த உதவிகள் தற்போது கிழக்கு மாகாணத்துக்கு அனுப்பப்பட்டுக்கொண்டிருக்கின்றன.

உதவ விரும்புவோர் சக்தியின் வங்கிக் கணக்கிற்கு பணமாக அனுப்பலாம்.

1) Hatton National Bank
Head Office Branch
479, T.B. Jayah Mawatha
Colombo 10
Sri Lanka.
Current A/C Number :
0030323998CU
SWIFT CODE : H B L I L K L X

(2) Seylan Bank,
Cinnamon Gardens Branch,
Colombo 7.
Current Account no. :
0320-00601609-002
SWIFT CODE : S E Y B L K L X

(3) Commercial Bank of Ceylon Ltd.
No. 1, Union Place,
Colombo 2.
A/C No. : 9090909090
SWIFT CODE- C C E Y L K L X


பொருட்கள் அனுப்ப விரும்புவோர் கீழ்க்காணும் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கலாம்.
Humanitarian Relief
c/o MTV Channel (Pvt.) Ltd.
No. 146, Dawson Street
Colombo 2
Sri Lanka.


கடன் அட்டை மூலம் பணம் அனுப்பும் வசதியும் செய்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புகளுக்கு.
0094-11-2745223

சக்தி வானொலி இணையத்தில்

கிழக்கிலங்கையில் நடைபெறும் மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகள்.காணாமற் போனவர்கள் பற்றிய தகவலை சக்தி பண்பலை வானொலியின்(shakthiFM) இணைய ஒலிபரப்பினூடாக அறிந்து கொள்ளலாம்

கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தின் தகவல் மையம்

மட்டக்களப்பில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்,நிவாரண நடவடிக்கைகள் போன்றவற்றை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தினர் தகவல் மையம் ஒன்றை ஆரம்பித்துள்ளனர்.வெளிநாட்டிலுள்ளவர்கள் இவர்களுடன் தொடர்புகொண்டு தகவல்களை அறிந்துகொள்ளலாம்

94-065-2224349

இன்று தேசிய துக்கதினம்

இன்று இலங்கை முழுவதும் தேசிய அளவில் துக்கதினம் அனுட்டிக்கப்பட இருக்கின்றது.தெருவெங்கும் கறுப்புக்கொடி கட்டியும்.சோக கீதங்களை இசைத்தும் மக்கள் சுனாமியால் ஏற்பட்ட அழ்வுகளுக்கு தங்கள் அஞ்சலியைத் தெரிவிக்கிறார்கள்.

தமிழர் புனர்வாழ்வுக்கழகம் தொடர்புகளுக்கு

Tamils Rehabilitation Organisation (TRO)
Sri Lanka:

Head Office:

Kandasamy Koviladi
Kandy Road (A9 Road)
Kilinochchi

Phone: +94 21 222 39 47
Fax: +94 21 222 39 47
E-mail: office@troonline.org

--------------------------------------------------------------------------------

International

PO Box 4254
Knox City, Victoria 3152
Australia

Phone: +61 3 9888 3899
Fax: +61 3 9888 3899
E-mail: tro@net2000.com.au

--------------------------------------------------------------------------------Wartburgstr. 15
42285 Wupprtal
Germany

Phone: +49 202 317 87 39
Fax: +49 202 429 73 98
E-mail: germany@troonline.org

--------------------------------------------------------------------------------

Via Danthe 210
90141 Palermo
Italy

Phone: +39 3393818763
Fax: +39 0916812948
E-mail: italy@troonline.org

--------------------------------------------------------------------------------

P.O. Box 4742, Sofienberg
0506 Oslo 05
Norway

Phone: +47 22717537
Fax: +47 22717537
E-mail: norway@troonline.org

--------------------------------------------------------------------------------

Box 44
147 21 Tumba
Sweeden

Phone: +46 73 952 30 00
Fax: +46 70 711 13 79
E-mail: sweeden@troonline.org

--------------------------------------------------------------------------------

517 Old Town Road
Cumberland MD 21502
USA

Phone: +15106571360
Fax: +15106571360
E-mail: usa@troonline.org

--------------------------------------------------------------------------------

No 6, Jalan 6/2
46000 Petaling Jaya
Malaysia

Phone: +60 326919363
Fax: +60 326918272
E-mail: malaysia@troonline.org

--------------------------------------------------------------------------------


Colombo

410/112, Buller Street
Buddhaloga Mawatha
Colombo 7

Phone: +94 1 69 32 54
Fax: +94 7 471 65 76
E-mail: sub@troonline.org

--------------------------------------------------------------------------------


Postfach 2018
6021 Emmenbruecke
Switzerland

Phone: +41 41 360 88 32
Fax: +41 41 360 88 94
E-mail: swiss@troonline.org

--------------------------------------------------------------------------------

1079 Garratt Lane, Tooting,
London SW17 0LN
England

Phone: +44 208 265 2764
Fax: +44 208 333 7904
E-mail: england@troonline.org

--------------------------------------------------------------------------------

26, rue du Departement
75018 Paris
France

Phone: +33 140383074
Fax: +33 140383074
E-mail: france@troonline.org

--------------------------------------------------------------------------------

P.O.Box 82
7400 Herning
Denmark

Phone: +45 97214626
Fax: +45 97214688
E-mail: denmark@troonline.org

--------------------------------------------------------------------------------

Laan van Bath 97
1825 PG Alkmaar
Netherland

Phone: +31 725621055
Fax: +31 703615666
E-mail: nl@troonline.org

---------------------------------------------------------------------
61, Broadview Avenue
Toronto M4K 2P6, Ontario
Canada

Phone: +1 4164637647
Fax: +1 4164632620
E-mail: canada@troonline.org

-------------------------------------------

Urgent Appeal for Humanitarian Assistance

www.troonline.org

The Tamils Rehabilitation Organisation is engaged, on a war footing, in rendering urgent humanitarian assistance to all those in the coastal areas of the northeast of Sri Lanka who have borne the brunt of the ‘tidal’ waves (tsunamis) caused by the strongest earthquake in 40 years, with its epicentre in Indonesia.

Beaches are strewn with debris and waste. Whole villages have been turned into cemeteries. Over 8000 have lost their lives in the northeast. More than 500,000 have been displaced from their homes and left without shelter.

The Tamils Rehabilitation Organisation is engaged in the task of providing food, medical help, transport, temporary shelters and other urgent humanitarian assistance for the hundreds of thousands of the displaced. However, the magnitude of the humanitarian crisis that we are faced with is such that we need the urgent support of the international community and the generous and immediate support of our Tamil brothers and sisters living in many lands.

The present resources available to TRO are nowhere near sufficient to meet the huge crisis that has arisen and we are faced with the prospect of an ever increasing toll of the dead, outbreak of epidemics as the dead lie in open fields and waterways, shortage of food and a continued denial of basic living needs for a half a million people. Assistance channelled through the Government of Sri Lanka has failed to reach the displaced in the northeast. It is only through the immediate, unstinted and generous support of the Tamil diaspora that we will be able to surmount the humanitarian crisis that has arisen. The Tamils Rehabilitation Organisation calls upon Tamils in each country to join with the efforts by the branch of the TRO in their country in this urgent task. Those individuals who wish to help directly may also do so on line through our website.

In the present acute circumstances, we call upon the Tamil diaspora to urgently contact and inform governmental and non governmental aid agencies and religious institutions in their countries of residence of the critical situation facing the people in the northeast and to seek the urgent assistance of these agencies and institutions to alleviate the suffering of more than 500,000 victims of a natural disaster in the northeast. The branches of the TRO in each country will afford all help to this end. Meanwhile, the TRO has made a beginning to secure a record of the details of the damage

K.P. Regi

Executive Director
Tamils Rehabilitation Organisation
Head Office
Kilinochchi

27.12.2004